KULLANIM KOŞULLARI


A.    GİRİŞ


İşbu Kullanım Koşulları, www.onlinestore.borusanoto.com internet sitesindeki Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar Ürün Satış Platformu’nun (“Platform”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Platform’a erişilmesi ve Platform’un kullanımı ile Kullanıcıların Platform üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir. 

Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Platform’u kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Platform’u yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz. 

Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır.

Platform’daki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Platform’un kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz. 

Borusan Otomotiv, herhangi bir zamanda, Platform’un, özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayınlayabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Borusan Otomotiv tarafından belirtilmedikçe, Platform’un herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır. 

Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Platform’u kullanmayınız. Platform’u kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz. 

Borusan Otomotiv Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Platform’u kullanımınızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir. 


B.    GENEL ŞARTLAR

1.    Platform’u kullanan Kullanıcıların cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Platform’u kullanamama gibi durumlardan Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.


2.    Borusan Otomotiv veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Platform veya Platform’un kullanılması veya kullanılamaması veya bu Platform’un içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Borusan Otomotiv'e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir. 


3.    Borusan Otomotiv, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Platform’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar. 


4.    Borusan Otomotiv, İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere veya Platform’da bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek, Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Platform kullanımını engelleyebilir.  


5.    Platform’un ya da Platform’da yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.


6.    Bu Platform, üçüncü taraf uygulamalarına/web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Borusan Otomotiv bu web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına/web sitesine verilen bir bağlantı, Borusan Otomotiv'in uygulamayı/siteyi ya da uygulamada/sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.


C.    KULLANIM KOŞULLARI

7.    Platform kullanıcı hesabının oluşturulabilmesi için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz. 


8.    Kullanıcılar, bilgileri doğrulandıktan ve kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra, kullanıcı adı/iletişim adresi ve şifreleri ile giriş yaparak ve işbu Kullanım Koşulları’nı onaylayarak Platform’u kullanabileceklerdir. Kullanıcı hesabı olmayan Kullanıcılar Platform’un herkese açık kısımlarını görebilirler.


9.    Platform’da yer alan ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi için ilgili alanlardaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Otomotiv sorumlu tutulamaz.


10.    Borusan Otomotiv’in, Kullanıcı’nın sağladığı herhangi bir bilginin hileli, hatalı veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa, Kullanıcı’nın Platform’a erişim ve kullanım hakkını bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alma veya sonlandırma hakkı söz konusu olacaktır. Platform’a erişim ve kullanımla ilişkili tüm doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan Kullanıcı sorumludur. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası bir amaç dışı kullanımı, kaybı veya ifşası ya da Platform ile ilgili herhangi bir güvenlik ihlali fark ederseniz, derhal Borusan Otomotiv’i bilgilendirmelisiniz.


11.    Platform kapsamında bilgi girişi yapılabilen alanlarda, (i) uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız; veya (ii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bilgi girişleri yapamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşulları’nı, politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğine inandığımız Kullanıcı bilgilerini iptal etme veya reddetme hakkını saklı tutarız.


12.    Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Platform’da zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


13.    Kullanıcı, kendisine verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların verilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.


14.    Kullanım Koşulları’nda kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşulları’nı onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Platform’u kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.


15.    BORUSAN OTOMOTİV, BU KULLANIM KOŞULLARI İLE BAĞLANTILI OLARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ VE KOŞULLARI DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAMAKTADIR. BORUSAN OTOMOTİV, PLATFORM’UN HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINA (SİBER SALDIRILAR VEYA KÖTÜ AMAÇLI KOD VEYA YAZILIMDAKİ KESİNTİLER DAHİL) YA DA HER TÜR YAZILIMLA UYUMLU OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. BORUSAN OTOMOTİV, PLATFORM’A ERİŞİMİNİZ VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU REDDEDER. PLATFORM’A ERİŞİMİNİZİN VE KULLANMANIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BİLGİ SİSTEMLERİNİZDE VEYA VARLIKLARINIZDA GERÇEKLEŞEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BU TÜR ERİŞİM YA DA KULLANIMDAN SONUCU OLUŞAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. 


16.    Platform’a erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır: 


-    Platform’u hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.

-    Platform’u kullanma yetkisini ortadan kaldıran/kısıtlayan herhangi bir sebebe rağmen Platform’u kullanıma devam etmek.  

-    Platform’a yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.

-    Platform için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.

-    Platform’un diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.

-    Platform’un herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Platform’un veya Platform’u kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.

-    Başka bir kişinin Platform’u kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.

-    Platform’un herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Borusan Otomotiv’in yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.

-    Platform’un herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.

-    Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.

-    Platform ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Platform’u/içeriklerini kullanmak.


Platform’u kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.


17.    Platform üzerinden talep edilen ürün ve hizmetler, Borusan Otomotiv’in stok ve imkanlarıyla sınırlıdır ve bu stokların ve imkanların tükenmesi veya sona ermesi halinde Borusan Otomotiv bu ürünleri temin ve teslim edemeyebilir veya hizmetleri sunamayabilir.


18.    Platform’da sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı Borusan Otomotiv‘e aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Borusan Otomotiv kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmetlerini sunabilir veya bunları iptal edebilir.


19. 
   Borusan Otomotiv, Platform’daki ücretsiz hizmetleri ücretli hale veya ücretli olanları ücretsiz hale getirebilir, ilave hizmetler açabilir veya bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.


20.    Borusan Otomotiv tarafından ücret karşılığı sağlanan ürün ve hizmetlerin ücreti Platform’da belirtilebilir. Ücreti belirlenmiş ürün ve hizmetlerin Kullanıcı tarafından seçilmesi, sepete eklenmesi ve ödeme aşamasındaki işlemlerin tamamlanması, Kullanıcı‘nın ücreti kabul ettiği anlamına gelecektir. Borusan Otomotiv’in tercihi doğrultusunda, Borusan Otomotiv’in belirleyeceği ürün ve hizmetler için, Kullanıcı’ya önceden bilgi verilmek şartıyla, ilgili ürün teslim edilmeden veya hizmet başlamadan önce veya sonra da ücret talep edilebilir.


21.    Platform’un teslimat, iade ve garanti koşulları, Platform’da yer almaktadır. Ayrıca, bu bilgilere, ürünlere ait satın alma sayfalarında da yer verilmektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Platform’da yer alan her türlü teslimat, iade ve garanti politikaları açıklamalarını kabul edersiniz. 


D.    FİKRİ HAKLAR


22.    İşbu Platform’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Platform işleteni ve sahibi Borusan Otomotiv’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Platform’un kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


23.
    Platform’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/uygulama/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kurallara aykırı olarak kullanılamaz. 


24
.    Platform’un tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.


E.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

25.    Platform aracılığıyla taleplerin alınması, yerine getirilmesi ve kullanıcı hesabının oluşturulması gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Platform’a üye olmanız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. 

F.    SAİR DÜZENLEMELER


26.    Bu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


27.    İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Borusan Otomotiv nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.