Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni – Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar Ürün Satış Platformu


Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, www.onlinestore.borusanoto.com internet sitesindeki Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar Ürün Satış Platformu’ nu (“Platform”) kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar Ürün Satış Platformu, Borusan Otomotiv’ in www.onlinestore.borusanoto.com internet sitesi kullanıcılarına sunmuş olduğu bir dijital hizmet kanalıdır. Kullanıcılar bu Platform üzerinden, satın alabilecekleri ürünler, aksesuarlar, ürün bilgileri ve satın alma/teslimat koşullarına erişebilir ve Platform aracılığıyla ürün/hizmetlerimizle ilgili destek ve satın alma taleplerini bize iletebilir. Platform’ a üye olmanız kapsamında kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni uyarınca işlenmektedir.   
 

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik: 
 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Platform aracılığıyla ürün ve hizmetlerimize ilişkin sipariş ve satın alma taleplerinizin yerine getirilmesi; bu kapsamda aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi (örneğin, ürün teslimatlarının gerçekleştirilmesi),
 • • Ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi.

 

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı bir işlemle ilgili olarak yargı mercileri veya yetkili kurumların talepte bulunması),
 • • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Bilgilerinizin doğrulanması ve Platform üyelik hesabınızın oluşturulması,
 • • Platform’ a erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/hukuka aykırı işlemlerin tespiti; bu kapsamda üyelerimizin ve Şirketimizin haklarının korunması,
 • • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi. 

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Üyelik hesabınızın yönetimine ilişkin özelliklerin sağlanması (örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, şifre gibi üyelik bilgilerinizi güncelleyebilmenizin sağlanması), 
 • • İade ve destek talepleri ile öneri, soru ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • • Sipariş geçmişi, para puan, hediye çeki, ürün özellikleri ve fiyatları dahil Platform üzerinden bilgilere erişiminizin sağlanması, 
 • • Ürün, hizmet ve süreçlerimiz ile kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • • Platform’daki yenilikler, güncellemeler, hatalar ve işlemleriniz hakkında bilgilendirmeler yapılması,
 • • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

 

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde aşağıdaki amaçla:

 • • Borusan Otomotiv tanıtım ve kampanyalarından haberdar olmak istemeniz durumunda, iletişim izin tercihlerinize uygun olarak pazarlama iletişimlerinin yapılması.2.Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim bilgileriniz, öneri, talep ve şikayetleriniz, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgileriniz ile işlem güvenliği bilgilerinizi işliyoruz. Platform üzerinden ürün satın aldığınız takdirde, finansal bilgilerinizi de işliyoruz.

 

3.Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz. 

 

4.Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz 

Kişisel verileriniz, Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar Ürün Satış Platformu aracılığıyla, www.onlinestore.borusanoto.com internet sitesi üzerinden, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmadığı durumlarda verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz. 


5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir: 

 • − İnternet sitelerimizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz, 
 • − Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, [email protected] adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz. 

 

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR