CAYMA HAKKI BİLGİLENDİRMESİ


Mesafeli sözleşmelerde ALICI, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

Cayma hakkı 14 günlük cayma hakkı süresi içinde kullanılabilecek olup; Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterli ve gereklidir. ALICI, bu süre içinde cayma hakkını aşağıdaki yollardan biri ile ileteceği cayma bildirimi ile kullanabilecektir. 
 

Cayma Hakkı Kanalları


Cayma Hakkı Bildirimi


www.onlinestore.borusanoto.com 


08507550606        

 

Alıcı, cayma hakkının kullanımı için Sözleşme ekinde ve aşağıda Ek-1’de yer verilen Cayma Formu Örneği’ni de kullanmak ve anılan formu doldurarak SATICI’ya ulaştırmak suretiyle de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve mevzuat hükümlerine uygun olarak SATICI’ya yöneltilmesi yeterli ve gereklidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.


Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur;


(a)    İade edilecek ürünün kendisi ve/veya ambalajı hasar görmemiş, işleyişine, teknik özelliklerine ve kulanım talimatlarına aykırı ve deneme amacı dışında kullanılmamış ve/veya herhangi bir sebeple zarar görmemiş ve/veya kötü veya uygunsuz bir kullanıma konu edilmemiş olması gerekmektedir. 

(b)    
Butik ürünler yönünden deneme giyimi dışında kullanılmamış ve/veya hiçbir şekilde yıkanmamış olması ve/veya üründe parfüm, losyon ya da ağır koku ve iz bırakacak bir deodorant koku veya izi olmaması gerekir. 

(c)    Ürüne ait aksesuarlar varsa (kemer, toka gibi) bunların da ürün ile birlikte iade edilmesi zorunludur.

(d)    Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik veya onarım yapılmamış veya ürün dizaynı bozulmamış veya ürün herhangi bir şekilde deforme olmamış olmalıdır

(e)    Elektronik ürünler yönünden sim kart takılmamış ve/veya wifi ile network bağlantısı kurulmamış ve/veya kurulum yapılmamış ve/veya sarf malzemesinin kullanılmamış ve/veya koruyucu bantlarının çıkarılmamış ve/veya aktivasyon yapılmamış ve/veya kullanıcı yaratılmamış ve/veya herhangi bir surette bir kez dahi kullanılmamış olması gerekir.

(f)    Cayma hakkına konu edilen ürünlerin orijinal kutusu içinde varsa tüm aksesuarları ve faturası ile birlikte iade edilmesi zorunludur.

(g)    
Tek kullanımlık ürünlerin ve/veya hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

(h)    
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve/veya çanta, cüzdan gibi ürünler ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

(i)    
İade edilen ürünlerin herhangi bir sebeple hasar, çizik, darbe ve benzeri bir etkiye maruz kalmamış olmamı ve ayrıca sıvı ile temas, yüksek sıcaklıklara maruz kalma ve sair herhangi bir sebeple kısmen dahi olsa zarar görmemiş olması gerekir.

(j)  
 Ürünlerin yeniden kullanılmamış olarak satılabilirlik özelliği korunuyor olmalıdır.


ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma hakkının kullanıldığına dair  bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kullanımı üzerine tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır. 
 

Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde ALICI, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkı uyarınca iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanımında, SATICI’nın iade için belirttiği kargo firması aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur. İade için işbu Form’da belirtilen kargo firmasının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen Ürün’ün ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.


Cayma hakkının kullanılması üzerine bedel iadesinin yapılacağı durumlarda, tahsil edilen tutar ödeme şekline bağlı olarak ödemenin yapıldığı kredi kartına iade edilecektir. Bu kartın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple kullanılamaz olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.


Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d)
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler 

CAYMA FORMU ÖRNEĞİ

 

Sözleşme’ye ilişkin cayma hakkını kullanmak isterseniz, bu Formu doldurarak aşağıda yer alan adreslerden birine gönderebilirsiniz;

 

Alıcı        :   Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.

                   Satış Sonrası Hizmetler Departmanı

                   Poligon Sarıyer Cad. No 75 Sarıyer / İstanbul 

                   +90 0850 755 06 06   

                   [email protected]        

 

Bu form la aşağıdaki Ürün’ün satış ve teslimine ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.


-Sipariş tarihi veya teslim tarihi    :

-Cayma hakkına konu  Ürün        :

-Cayma hakkına Ürün bedeli    :

-Tüketicinin adı ve soyadı        :

-Tüketicinin adresi            :

-Tüketicinin imzası            : 

(Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı