ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


1. KONU VE AMAÇ

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve buna dayalı olarak kabul edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak üzere düzenlenmiştir.  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse Mesafeli Satış Sözleşmesi metinleri SATICI tarafından www.onlinestore.borusanoto.com sitesindeki Online Butik ve Aksesuar isimli bölümde kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman anılan bölümden bu metinlere ulaşabilecektir.


2. TANIMLAR

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda geçen aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun

:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Platform

:

SATICI’ya ait www.onlinestore.borusanoto.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,

SATICI

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 3.maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler

:

Alışverişe konu olan ve Platform’da satışa arz edilen her türlü ürünleri,

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

ifade eder.3. SATICI BİLGİLERİ

SATICI Unvanı

:

Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.

SATICI’nın Açık Adresi

:

Firuzköy Yolu Bulvarı, N:21, Avcılar-İstanbul

SATICI’nın Telefonu

:

0850 755 06 06

SATICI Mersis No

:

0180-0038-3920-0015

SATICI E-Posta

:

[email protected] 


www.onlinestore.borusanoto.com, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirket olup,”Firuzköy Yolu Bulvarı, N:21, Avcılar-İstanbul” adresinde mukim Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmektedir. 3 – ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE TÜM VERGİLER DAHİL SATIŞ FİYATI

3.1. Ürün’ün temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Platform’da yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Kodu

Ürün Tanımı

Ürün Miktarı

Fiyatı

                                                    

                                                                 

                                          

                                                     4 – ÖDEME, TESLİM/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yukarıda yer verilen ürün fiyatı, tüm vergiler dahil ancak kargo hariç bedeldir.  Ürün bedeli sadece kredi kartı veya havale/EFT  yoluyla ödenir. Havale/EFT yapılacak SATICI’ya ait banka bilgisi ödeme sayfasında ayrıca gösterilmiştir. İlgili banka tarafından belirlenip tahsil edilebilecek olan  Havale/EFT giderleri ALICI’ya.aittir. Kargo bedeli teslim aşamasında Alıcı tarafından ilgili kargo firmasına ödenecektir.  Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubeden teslim alması gerekmektedir (bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır).Teslimat ile ilgili diğer konular aşağıda 5. maddede belirtilmiştir.
 Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli

 

……..-TL (Satıcı tarafından tahsil edilecek tutar)

 

 

Kargo Ücreti ve Kimin Tarafından Ödeneceği

 

 

……..TL/ ALICI

 

 

Vergiler ve Kargo Ücreti Dâhil Toplam Bedel

 

 

………-TL (Varsa havale/EFT gideri hariç Alıcı için toplam maliyet)

 

Ödeme Şekli   

Kredi Kartı - Tek ÇekimTeslim Edilecek Kişi/Kuruluş

 

…………………………………...

 

Teslimat Adresi

…………………………………...

Fatura Adresi

…………………………………...

Sevkiyat Süresi*

5 iş günü

Teslimat Süresi*

30 gün

Teslim Şekli**

ALICI’ya Teslim

ALICI’nın İade Halinde Malı SATICI’ya Göndereceği Kargo Şirketi

Yurtiçi Kargo
………………………………………………...
 

*Sevkiyat ve teslimat süreleri, ALICI tarafından mal ve hizmetin sipariş edilmesini takiben başlayacaktır. Teslim şartları ürün sayfasında ve aşağıda 5.maddede belirtilen şekilde uygulanacaktır.


ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki müşteri hizmetleri telefon numarasına veya e-mail adresine bildirebilecektir.

Müşteri Hizmetleri mail adresi : [email protected]

Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : 0850 755 06 064 – CAYMA HAKKI VE NASIL KULLANILACAĞI

4.1 Mesafeli sözleşmelerde ALICI, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

4.2 Cayma hakkı 14 günlük cayma hakkı süresi içinde kullanılabilecek olup; Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltilmesi yeterli ve gereklidir. ALICI, bu süre içinde cayma hakkını aşağıdaki yollardan biri ile ileteceği cayma bildirimi ile kullanabilecektir. 

Cayma Hakkı Kanalları

Cayma Hakkı Bildirimi 

[email protected]

0850 755 06 06


Alıcı, cayma hakkının kullanımı için Sözleşme ekinde ve aşağıda Ek-1’de yer verilen Cayma Formu Örneği’ni de kullanmak ve anılan formu doldurarak SATICI’ya ulaştırmak suretiyle de cayma hakkını kullanabilir.

4.3 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve mevzuat hükümlerine uygun olarak SATICI’ya yöneltilmesi yeterli ve gereklidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

4.4 Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, ALICI’nın malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

4.5 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

4.6 Cayma hakkının kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur.

  • (a) İade edilecek ürünün kendisi ve/veya ambalajı hasar görmemiş, işleyişine, teknik özelliklerine ve kulanım talimatlarına aykırı ve deneme amacı dışında kullanılmamış ve/veya herhangi bir sebeple zarar görmemiş ve/veya kötü veya uygunsuz bir kullanıma konu edilmemiş olması gerekmektedir. 
  • (b) Butik ürünler yönünden deneme giyimi dışında kullanılmamış ve/veya hiçbir şekilde yıkanmamış olması ve/veya üründe parfüm, losyon ya da ağır koku ve iz bırakacak bir deodorant koku veya izi olmaması gerekir. 
  • (c) Ürüne ait aksesuarlar varsa (kemer, toka gibi) bunların da ürün ile birlikte iade edilmesi zorunludur.
  • (d) Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik veya onarım yapılmamış veya ürün dizaynı bozulmamış veya ürün herhangi bir şekilde deforme olmamış olmalıdır
  • (e) Elektronik ürünler yönünden sim kart takılmamış ve/veya wifi ile network bağlantısı kurulmamış ve/veya kurulum yapılmamış ve/veya sarf malzemesinin kullanılmamış ve/veya koruyucu bantlarının çıkarılmamış ve/veya aktivasyon yapılmamış ve/veya kullanıcı yaratılmamış ve/veya herhangi bir surette bir kez dahi kullanılmamış olması gerekir.
  • (f) Cayma hakkına konu edilen ürünlerin orijinal kutusu içinde varsa tüm aksesuarları ve faturası ile birlikte iade edilmesi zorunludur.
  • (g) Tek kullanımlık ürünlerin ve/veya hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
  • (h) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ve/veya çanta, cüzdan gibi ürünler ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.
  • (i) İade edilen ürünlerin herhangi bir sebeple hasar, çizik, darbe ve benzeri bir etkiye maruz kalmamış olmamı ve ayrıca sıvı ile temas, yüksek sıcaklıklara maruz kalma ve sair herhangi bir sebeple kısmen dahi olsa zarar görmemiş olması gerekir.
  • (j) Ürünlerin yeniden kullanılmamış olarak satılabilirlik özelliği korunuyor olmalıdır.

4.7 ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma hakkının kullanıldığına dair  bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kullanımı üzerine tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır. 

Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde ALICI, malı SATICI’ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkı uyarınca iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanımında, SATICI’nın iade için belirttiği kargo firması aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur. İade için işbu Form’da belirtilen kargo firmasının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen Ürün’ün ALICI’dan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.8 Cayma hakkının kullanılması üzerine bedel iadesinin yapılacağı durumlarda, tahsil edilen tutar ödeme şekline bağlı olarak ödemenin yapıldığı kredi kartına iade edilecektir. Bu kartın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple kullanılamaz olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

4.9 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

5 – İFA VE TESLİMATA DAR BİLGİLER

5.1.  Sözleşme konusu ürün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlendiği üzere siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. 

5.2 Ürünler, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla ALICI’ya gönderilmekte ve teslim edilmektedir. Kargo bedeli ALICI’ya aittir ve teslimat öncesi ALICI tarafından ilgili kargo firmasına ödenecektir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen en yakındaki diğer bir şubesinden teslim alması gerekmektedir. 

5.3 SATICI, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve
fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

5.4 Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi kendisinin veya onun adına teslim alacak bir başka kimsenin adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünü teslim alacak herhangi bir kimsenin adreste bulunmaması durumunda, kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatına dair süreci ve son durumu takip etme sorumluluğu ALICI’ya aittir. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

5.5 SATICI, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünler için garanti belgesi ürünle birlikte teslim edilecektir. 

5.6 ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.7 ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart gibi ödeme kanalları ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır.

5.8 SATICI’nın haklı bir sebep olmaksızın teslim yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ALICI siparişini iptal etmek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir. Sipariş konusu Ürün’ün teslimatının imkansızlaştığı hallerde, SATICI, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

5.9 Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise SATICI, bu bedeli, varsa teslimat masrafları ile birlikte tahsil edilen tüm ödemeleri ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya iade eder iade. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle ortalama 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

5.10 SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

5.11 Alıcı’nın Sözleşme konusu Ürün’ü satın alırken Ödül Puan kazandığı ve / veya Ödül Puanları kullanarak Satıcı'ya ödeme yaptığı hallerde uygulanacak özel şartlar ise şu şekildedir;
Ödül puanları kazandıran bir kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasında, ödül puanlarının Satıcı'ya ait Platform’da kullanılmasına olanak sağlayan bir sözleşmenin varlığında, Alıcı bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi / sipariş iptali ile Alıcı'ya bir geri ödeme yapılması söz konusu olan hallerde, kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerleri Alıcı'dan geri alınır.
Bu geri alma işlemi, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, Alıcı'nın anılan kuruluş nezdinde (İşbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli olan başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise Satıcı'nın Alıcı'ya iade edeceği bedelden mahsup edilerek yapılır.
Alıcı tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde Satıcı'ya ödeme kısmen / tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, ilgili mevzuat ve sözleşme uyarınca iadenin gerektiği durumlarda,  Alıcı'nın Ürün'ü Platform’dan satın alırken Satıcı nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, Satıcı'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, Alıcı'ya yine puan olarak iade edilebilir.
Alıcı tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı Satıcı tarafından Alıcı'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi Satıcı tarafından Alıcı'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.
Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde Satıcı, gerek işbu Sözleşme’de, gerek anılan anlaşmalarda belirli tüm hak ve yetkileri Alıcı ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve / veya hesabına da yapabilir.
Satıcı'dan kazanılan veya Satıcı nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri gibi mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.
Satıcı, Alıcı ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.
Satıcı'dan ödül puanı kazanan veya Satıcı'ya ödemelerinde ödül puanı gibi yöntemleri kullanan Alıcı yukarıdaki özel şartları kabul etmiş olmaktadır.


6-
SATICI TARAFINDAN SATIŞ İPTALİ YAPILABİLECEK DURUMLAR
Kanuna aykırı işlemlerin tespit edilmesi ( kredi kartı sahteciliği, dolandırıcılık vb. şüphesi olduğu durumlarda ) veya Ürünlerin ALICI’ya aracısız ulaştırılması amacına aykırılık teşkil edebilecek ve bu sebeple nihai tüketicilerin zarar görmesine (fazla ödeme, düşük taksit, sınırlı erişim, adetli alım vb. ) sebep olabilecek satın alımlarda veya yeniden satış amacının tespit edildiği durumlarda, siparişler iptal edilebilir. Bu durumda, alışverişe ait ödeme alınmışsa, sipariş iptal edildiği için yasal süre içerisinde geri ödeme yapılacaktır.


7 – MALIN/HİZMETİN KULLANIMA YÖNELİK BİLGİLER

Sözleşme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım kılavuzu; üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da sair şekilde bilgi verilen ve tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir. 


8 – MAL/HİZMETE İLİŞKİN FİYAT DAHİL TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


9 – SÜREYE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet edimi oluşturmamaktadır. Ani edimli bir satış söz konusu olup sözleşmede süre yoktur.


10 – ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.


11 – ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME

SATICI tarafından ALICI hakkında edinilecek kişisel veriler, SATICI’nın internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzua uygun olarak işlenmektedir.


12- TEYİT BEYANI

ALICI, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.Bilgilendirilen Tüketici

Adı Soyadı : …………….
Adresi : ……………
E-mail : ………………
Telefon : …………………..
Tarih : …………..


 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ESASLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon gibi iletişim verileri,  T.C. Kimlik numarası ve mali veriler sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesinin ifası amacıyla -önceden onay/rıza verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenebilecektir. 

 

SATICI, satın alınan ürünün ALICI’ya teslimini ve/veya cayma hakkını kullanmasını sağlamak amacıyla 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek olup; bu kapsamda yukarıda sayılan verileri kargo şirketleri, ticari elektronik ileti hizmet sağlayıcılarına, Platform’a ilişkin teknik alt yapı sağlayıcıları ve www.onlinestore.borusanoto.com ‘a aktarabilecektir.

 

CAYMA FORMU ÖRNEĞİ

Sözleşme’ye ilişkin cayma hakkını kullanmak isterseniz, bu Formu doldurarak aşağıda yer alan adreslerden birine gönderebilirsiniz;

Alıcı :  Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.
           Satış Sonrası Hizmetler Departmanı
           Poligon Sarıyer Cad. No 75 Sarıyer / İstanbul
          +90 0850 755 06 06   
           [email protected]

  

Bu formla aşağıdaki Ürün’ün satış ve teslimine ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi :

-Cayma hakkına konu  Ürün :

-Cayma hakkına Ürün bedeli :

-Tüketicinin adı ve soyadı :

-Tüketicinin adresi :

-Tüketicinin imzası : 

(Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı